Πληροφορίες για τους ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ)

Τι είναι η ΡΑ;

Η ΡΑ μπορεί να εμφανίζεται ως νόσος των αρθρώσεων. Δεν είναι όμως μόνι αυτό. Είναι νόσος του ανοσοποιητικού συστήματος. Η ΡΑ έχει ως αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σας σύστημα να στρέφεται εναντίον των αρθρώσεων σας, προκαλώντας χρόνιο πόνο και μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων.

Η ΡΑ είναι χρόνια διαταραχή

διαβάστε περισσότερα